Đồ Uống

Đồ Uống

RAU MÁ

RAU MÁ

10.000đ

CAM VĂT

CAM VĂT

15.000đ

SÂM LẠNH

SÂM LẠNH

10.000đ

Sting

Sting

15.000đ

Coca Ly

Coca Ly

10.000đ

Coca Lon

Coca Lon

15.000đ

Nước Suối

Nước Suối

10.000đ

7 Up

7 Up

15.000đ

Nước Tắc

Nước Tắc

15.000đ

Chanh Đá

Chanh Đá

15.000đ

Bò Húc

Bò Húc

15.000đ

Zalo
Hotline